Kronikk skrevet av
Jun Elin Wiik, Senterdirektør ved Smartgridsenteret


Jun Elin Wiik Foto: Sintef

Det er bred enighet i Norge om at elektrifisering er et av de viktigste virkemidlene i overgangen til lavutslippssamfunnet. Nytt forbruk og elektrifisering kommer til sammen til å utgjøre mellom 165 og 180 TWh i 2040. Til sammenligning er dagens forbruk nærmere 140 TWh. NVE og Statnett anslår at det finnes nok potensiale i norske energiressurser til å levere den fornybare energien som trengs, selv om det er en stor oppgave å lykkes med det.