Innlegg av Andreas Strømsheim-Aamodt fagsjef i Nelfo OED sier at et slikt unntak kan gis hvis det er