Kronikk skrevet av:

Advokat Kristian Brandt og advokat Kristin Bjella

i Advokatfirmaet Hjort DA


Fylkesmannen i Vestland vedtok i mars i år at morselskapet BKK AS i energikonsernet BKK er omfattet av offentleglova. BKK AS var uenig i dette, og tok ut søksmål mot staten med krav om at Fylkesmannens vedtak er ugyldig. I dommen fra Bergen tingrett 23. november 2020 gis staten medhold. Hvilken betydning har dette for andre morselskap i offentlig eide energikonsern?

Bakgrunn

BKK AS er morselskapet i energikonsernet BKK.