Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Flere medier skriver onsdag at flere partier tar til orde for å redusere strømpriser. Det er imidlertid lite de kan gjøre med selve prisen som settes i markedet. Det politikerne derimot kan gjøre noe med er tiltak for å redusere strømregningen til husholdningene.

Som Europower har omtalt flere ganger i det siste, blir det satt stadig nye prisrekorder og det er store prisforskjeller i ulike deler av landet. Dette har vi sett komme i flere uker, ja egentlig i flere måneder. Nå har imidlertid også politikerne våknet og ser den dramatikken dette kan resultere i for «vanlige folk», som jo er blitt et yndet begrep.

Den ferske regjeringen har fått en kraftpris-krise i fanget og må løse denne i løpet av kort tid. Strømregningene for september er allerede kommet til forbrukerne og forfaller om ikke veldig lenge. Den regningen var høyere enn noen gang tidligere for husholdninger i Sør-Norge. Når det blir kaldere øker forbruket, og det er en mager trøst at oktober-regningen trolig blir enda høyere.

Tiltak er derfor nødvendig nå. Det er også bakgrunnen for at både opposisjonspartier og regjeringen har sagt at de vil komme med forslag som raskt kan iverksettes. Det er foreslått økning i bostøtte, redusert elavgift og kutt i momsen.

Det er riktignok litt ulike forslag fra de ulike partiene og dette vil trolig først komme inn som skriftlige forslag i torsdag morgen, og deretter diskuteres etter Trontaledebatten i Stortinget i torsdag.

Ifølge VG sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at de vil legge frem forslag om å øke bostøtten.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammes hardest, sier Vedum til VG.

Så spørs det om dette er raskt nok. Regninger forfaller, og det tar tid fra et vedtak til i Stortinget de som trenger det får utbetalt støtten.

Et annet spørsmål er jo om dette er nok. Bostøtte innvilges til de som har i underkant av 22.000 kroner i måneden i inntekt. Med de skyhøye strømprisene vi nå ser, er det grunn til å tro at det er langt flere enn dem som vanligvis er berettiget bostøtte som vil ha behov for hjelp til strømregningen.

– Ingen skal behøve å bekymre seg for at de ikke skal få betalt strømregningen sin, sa olje- og energiminister Marthe Mjøs Persen i en debatt på NRK tirsdag.

Det kan nok vært vanskelig å overbevise alle om det, når fakturaen forfaller og beløpet er høyere enn hva som står igjen på konto.

Også SV, Rødt, KrF, Venstre, Høyre og Frp vil alle øke bostøtten, ifølge NRK. I tillegg vil Høyre forslå økt sosialhjelp, mens Frp vil fjerne både elavgift og moms ut året, samt redusere momsen i 2022.

Kanskje kan Frp få med seg flertallet på en reduksjon i elavgift og moms, ettersom Sps energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold sier til NRK at det er viktig med akutte tiltak som bostøtteordningen, redusert elavgift og moms.

Det er politisk enighet om at noe må gjøres, og at det må gjøres raskt. Så får vi se om det nye Stortinget torsdag klarer å fatte beslutninger som kommer «vanlige folk» til gode ved den første store strømregningen – som snart forfaller. Det haster og kan ikke settes på listen for utredninger.