To ganger har NVE lagt frem avanserte modeller for hvordan effekttariffer kan innføres. Begge gangene har tilbakemeldingen vært at modellene har vært for kompliserte. Kunder som knapt vet forskjellen på strømpris og nettleie ville neppe forstått prising av effekt. Med Kjetil Lund i spissen har NVE