LEDER:

Energi Norge-sjef Knut Kroepelien har planer om å heise flagget. Han bør vente til over sommeren.

Nylig skrev Europower Energi følgende i en kommentar på nett: «Mens oljebransjen har enorm påvirkning på politikerne, fremstår kraftbransjen som lobbyister nærmest som fraværende. Det kan virke som den politiske gjennomslagskraften til Energi Norge nærmest er ikke-eksisterende.»

Utgangspunktet var ulike krisepakker fra regjeringen. Mens pengene regnet over oljebransjen, fikk ikke kraftbransjen en krone av milliardene som ble delt ut til fornybart.