LEDER NVEs forslag til effekttariffer er ytterligere utsatt. Det hindrer ikke at debatten om effekttariffer har tilspisset seg de siste ukene. Det er reist flere spørsmål. Både om effekttariffer er teknisk nødvendig, og om det er opp til NVE å legge føringer for omfordelingen av kostnader som effekttariffer