Caroline Lund sprer om seg med faktaopplysninger i et rasende tempo. I samme setning kan hun hoppe fra detaljer i eiendomsskatten til hjemfallets opprinnelse for hundre år siden. Temaet