Caroline Lund sprer om seg med faktaopplysninger i et rasende tempo. I samme setning kan hun hoppe fra detaljer i eiendomsskatten til hjemfallets opprinnelse for hundre år siden.

Temaet er selvfølgelig Sanderud-utvalget. De har foreslått å frata kommunenes inntekter fra vannkraften, og eventuelt kompensere dem på andre måter.

Lund er LVKs fremste våpendrager, altså Landssamanslutninga av vasskraftkommunar. Nå angriper hun med alle mulige midler, som stort sett er fakta, argumentasjon og juridiske vurderinger. Samt enklere retoriske poenger som at utvalgets rapport ikke bare bør legges i skuffen, men makuleres.