Med Per Sanderud og hans eksperter blir det mindre ny vannkraft og ikke mer. Ser vi på hvordan han begrunner forslagene skjønner vi også hvor det butter for Kraftskattutvalget som skulle vurdere