Dersom verden gang skal kunne bli karbon-nøytral er det en forutsetning at det bygges ut store mengder fornybar energi. I Europa er det ingen tvil om at havvind vil måtte ha en viktig rolle å spille dersom kontinentet skal nå sine nullutslipps-mål.

I dag er ikke mer enn rundt 20 GW offshore vindkraft bygget ut i europeiske farvann, men både det internasjonale energibyrået, IEA, og det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA, hevder havvind kan bli Europas primære kilde til energi allerede i 2042.