Dersom verden gang skal kunne bli karbon-nøytral er det en forutsetning at det bygges ut store mengder fornybar