Tema er funksjonelt skille. Energi Norge mener tilsynelatende at på et punkt er det prinsipielt viktig at EUs regler også må gjelde for Norge, men på et annet punkt er dette prinsippet ikke viktig.

De to punktene er henholdsvis reglene for hvem som skal kunne sitte i styret i et nettselskap, mens det andre punktet er hvor grensen for kravet om funksjonelt skille skal settes.

– Energi Norge mener prinsipielt at EU-regelverk som gjelder elektrisitet må tas inn på en lik og konsistent måte i Norge som det har vært gjennomført i andre land i EU/EØS.