2019 ble det store motvind-året. Lokalt hadde det ulmet flere steder, men i løpet av våren