2019 ble det store motvind-året. Lokalt hadde det ulmet flere steder, men i løpet av våren ble vindkraft-motstanden en nasjonal bevegelse.

Frøya ble kampsaken motstanderne trengte. Gyldige konsesjon og nødvendige tillatelser til tross, Frøya kommune gjorde sitt beste for å stoppe utbyggingen til Trønderenergi. Privatpersoner fulgte opp med demonstrasjoner og sabotasje.

At kommunen er medeier i selskapet som bygger ut, og tidligere hadde ønsket utbyggingen velkommen, hindret ikke Frøya å gjøre seg til et symbol for et lokalsamfunns kamp mot storkapitalen.