LEDER

Nylig dummet Senterpartiet seg ut igjen med å snakke om strømpriser. Denne gangen ved partilederen selv fra Stortingets talerstol. Trygve Slagsvold Vedum forsøkte å utfordre olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på høye strømpriser.

– Strømprisene i Norge har økt kraftig de siste årene og er rekordhøye. Fremskrittspartiet har, med ansvar for olje- og energidepartementet, ønsket dyrere strøm. Onsdag denne uka fikk folk i Norge en påminnelse om at også dette kan bli en dyr vinter, da strømprisen økte med hele 77,4 prosent. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å senke strømprisen, var spørsmålet Vedum stilte.

Freiberg gjorde jobben sin, og han gjorde den godt. Han fortalte Sp-lederen litt om hvordan markedsmekanismene i strømmarkedet fungerer, og om betydningen av vær og vind.

Statsråden minnet dessuten Vedum om at før Frp tok over departementet, ble det styrt av fire Sp-statsråder på rekke og rad. Ingen av dem endret nevneverdig på systemet som setter strømprisen.

Problemet med Vedum er ikke at han er dum. Han er populistisk. Han vet at høye strømpriser er noe som fenger velgerne, og han forsøker å gi dagens regjering skylden. Metoden er å servere fakta fullstendig tatt ut av sin sammenheng, og presentere det som om det er noe faretruende regjeringen har ansvaret for.

Prisstigningen på 77 prosent er det grelleste eksempelet. Det han refererer til er prisen i timen mellom klokken 18 og 19 onsdag 6. november. Da var prisen 86 øre/kWh. Det var ganske riktig 77 prosent dyrere enn samme time dagen før, men det er altså én enkeltstående driftstime det er snakk om. Dagen etter var prisen nesten tilbake på normalen igjen.

Bakgrunnen for prishoppet var at kraftprodusentene hadde rapport inn for lite planlagt produksjonen den dagen. I kombinasjon med begrensinger i utenlandskablene, ble det dyrt å hente inn nødvendig ekstraproduksjon, og systemprisen ble satt høyt.

Dette vet Vedum, i hvert fall burde han vite det. Men han bruker denne enkelttimen til å skape et dramatisk bilde av strømpriser ute av kontroll. Mest sannsynlig for å tiltrekke seg velgere. At Vedums omgang med fakta er lite etterrettelig er det ingen tvil om. Vi vil også si at han er uredelig.

Vedum har blitt omtalt som Norges Donald Trump. Det er en pussig sammenligning. For mens den amerikanske presidenten fremstår som en selvhøytidelig klovneaktig type, gir Sp-lederen inntrykk av å være en jordnær og gjennomført trivelig kar.

Men på et punkt treffer sammenligningen. Sp er populistisk langt utover det som kan ansees som redelig. Vi så det i Acer-saken, og nå med strømpriser. I likhet med Trump kan Vedums populisme være årsaken til at han trekker til seg horder av velgere.

Han burde holde seg for god til å gjøre det ved å være uetterrettelig og uredelig.