"Norge har en unik mulighet til å utvikle et samfunn uten CO₂-utslipp på hjemmebane og bidra vesentlig til en omfattende dekarbonisering globalt" , skriver forskerne Truls Norby, Emil H. Jensen og Sabrina Sartori i en vitenskapelig artikkel, ifølge nyhetsnettstedet Titan.uio.no. De tre forskerne ved