Klimamålene frem mot 2050 er ambisiøse. For at målene skal nås både i Norge og i Europa, så må energisystemene legges