Vann- og vindkraftselskaper har etablerte systemer for å følge med på slitasje og feil på