For et drøyt år siden ble Troms Kraft Nett tildelt 38,7 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjennomføre et stort batteriprosjekt på Senja ved Husøy og Senjahopen. Mellomlagring av energi og styrking av forsyningssikkerheten stod øverst på ønskelisten. I løpet av året vil fysiske batterier være på plass på øya.

– Hovedprosjektet startet opp 1. oktober i fjor. Vi er i den fasen der vi gjør detaljerte nettanalyser for å bli tydelige på størrelse og funksjon til batterianlegg eller anleggene.