Ifølge Kantars Energibarometer, har kraftnæringens omdømme bedret seg også i tredje kvartal. Men næringen kan ikke være fornøyd med 54 av 100 mulige poeng. I andre kvartal 2015 nådde kraftnæringen sitt foreløpige høydepunkt på omdømmemålingen. Da nådde de en skår på 62 av 100