Norske kraftselskaper er robuste og har generelt drevet godt med det ekstremt lave prisnivået man har sett hittil i år. Men på tross av at selskapene er solide har utbyttet til eierne blitt redusert