Det har vært en lang tradisjon i Norge for å plassere industri nær vår grønne kraftproduksjon. På den måten tar vi i bruk kortreist kraft til regional verdiskapning og eksport. Kraftfylka er derfor kritisk til at Statnett