Orbiton er først ute i Norge med å tilby en løsning for inspeksjon av fjernvarmenettet fra luften. Dataen flys inn med en spesialtilpasset sensor på drone, og resultatet er en full gjennomgang av hele nettet.

– Vi har ikke hørt om noen andre i Norge eller Sverige som holder på med dette, forteller Tomas Moss, daglig leder i Orbiton, til Europower Energi.

Ved hjelp av infrarødt spesialutstyr til innsamling og prosessering av data kan de dokumentere hvor hele fjernvarmenettet går. De erfarer faktisk at ikke alle fjernvarmeselskap har like god kontroll over hvor fjernvarmenettet går.

– Bare til dét er dette en verdi i seg selv. Men det viktigste er jo å finne lekkasjer og områder der vi ser at isolasjonen på rørene er dårlig, forteller Moss.

DAGLIG LEDER: Tomas Moss, daglig leder i Orbiton Foto: Orbiton

På den måten kan selskapene vurdere omfanget av lekkasjer, finne ut om de skal reparere umiddelbart eller vente, og ikke minst kunne lokalisere helt nøyaktig hvor de skal foreta gravearbeidet.

– Hvis isolasjonen er dårlig så får man varmetap. Verre er det at det da kan komme fukt til rørene som gjør at de ruster og skaper større problemer. En lokalisering som dette gjør derfor at man bedre kan planlegge nødvendig vedlikehold, forklarer Moss.

DRONER: Orbiton har ved hjelp av spesialutviklet teknologi for droner kartlagt fjernvarmenettet i Drammen. Foto: Orbiton

Drammen først ut

Selskapet har hatt oppdrag for mange ulike typen oppdragsgivere. Nå har de også fått sin første fjernvarmeaktør på kundelisten.

– Vi har gjennomført en inspeksjon av nettet til Drammen fjernvarme. De ble den første norske kunden, forteller Moss.

Han forteller at erfaringsdata fra Drammen nå blir benyttet i samtaler med nye fjernvarmeselskap.

– De kjører en åpen policy på det, og det forstår jeg er ganske vanlig i fjernvarmebransjen. Det at de er villige til å dele informasjon i betydelig større grad enn mange andre bransjer, er jo utrolig positivt, påpeker Moss.

INFRARØDT: Ved hjelp av infrarødt spesialutstyr får man fra luften oversikt over samtlige fjernvarmerør, og også andre rør og ledninger som kan ligge kryssende. Her i fra Drammen. Foto: Orbiton

Erfaringene fra Drammen benyttes når Moss nå er i kontakt med andre potensielle kunder. Han forteller at de har prosjekter på gang med andre fjernvarmeselskap og at flere har vist interesse. I tillegg ser de på Sverige også, men må nå avvente litt satsingen der, på grunn av korona-situasjonen.

Udekket behov

At denne tjenesten vekker interesse hos fjernvarmeselskapene er kanskje ikke så overraskende med tanke på at det per i dag ikke finnes noen enkle måter å finne feil og lekkasjer.

– Ved denne operasjonen løser man en utfordring som man per i dag ikke har noen løsning på, nemlig å lokalisere feil i fjernvarmenettet. Noen har alarmtråder i nettet som fungerer i varierende grad, men det å få en skanning av nettet har man tidligere ikke hatt mulighet til, forklarer Moss, som sier de har hatt stor pågang av interessenter.

Tidligere har man måttet ta i bruk håndholdte følere som også gir mye feilinformasjon. Det er lite presist og tidkrevende. Det å se dette ovenfra gjør at dataene er mye bedre og gjør at man raskere kan finne hvor feilen ligger. Det er både tid- og kostnadsbesparende fremfor å måtte prøve seg frem for å finne feilen.

– Men dette er vel kostbart?

– Egentlig ikke. Det er i hvert ikke slik at noen av selskapene har latt seg skremme av prisen, sier Orbiton-sjefen.