OT (operasjonell teknologi) handler om teknologiutvikling i industrien. – Det