Om det var et bevisst valg vites ikke, men NVE har fått en sjef som imiterer vindmøller hver gang han tar