Hvert år samles nordmenn, russere og finner for å diskutere hvor mye vann som skal slippes fra Enaresjøen i Finland og ut i