Andersen er utnevnt som leder av den nye Energiklagenemnda for seks år. – Hva blir egentlig oppgaven til denne nemnda, Andersen? – Vi skal behandle klagesaker knyttet