Fjernvarmeutbyggingen fortsetter, selv om de samme problemstillingene fortsatt ikke har fått noen løsning. Bransjen venter på viktige avklaringer fra politisk hold. Der er det for det første fortsatt forstummende stille når det gjelder endringer i byggforskrifter. Den andre viktige saken når det gjelder rammebetingelser for fjernvarmen,