Fjernvarmeaktører er frustrert over gjeldende regelverk for bruk av alternative energiformer i store bygg. Mo Fjernvarme oppgir at de i fjor slapp ut store mengder varmtvann fra industrien i havet. Dette vannet kunne istedet