Som følge av økt fokus på klima og verdens fornybarmål har diskusjonen rundt kjernekraften fått en slags oppvåkning de siste årene. På sosiale medier diskuteres det iherdig, og flere har meldt seg på meningsutvekslingen, også i norske