Som følge av økt fokus på klima og verdens fornybarmål har diskusjonen rundt kjernekraften fått en slags oppvåkning de siste årene. På sosiale medier diskuteres det iherdig, og flere har meldt seg på meningsutvekslingen, også i norske aviser.

Kjernekraften har vært kontroversiell lenge, og helt siden 70-tallet har motstandsbevegelser preget kjernekraft-politikken i verden. Det har resultert i at det blant annet i Tyskland ble lagt en utfasingsplan som i praksis betyr at alle landets eksisterende kraftverk skal fases ut innen 2022.