– Jeg skulle ønske at flere nettselskap var litt mer spørrende og søkende, og selv ønsket å øke sitt eget kompetansenivå om solenergi. Nettbransjen i Norge har vært veldig ulempe- og problemfokusert, sier styremedlem i Solenergiklyngen, Bjørn Thorud.

Da intervjuet ble gjort, jobbet Thorud i Multiconsult, men har siden gått over til energiselskapet Aneo.

Den norske solbransjens er frustrert over kryssende regelverk som de mener ikke er tilpasset utbygging av solenergi i Norge. Bransjeaktører opplever at bedrifter bygger mindre anlegg enn de egentlig ønsker.