Mange land jobber i dag med å elektrifisere oppvarming og matlaging, noe vi nesten er