Av Tor B. Heiberg Daglig leder, Elhub AS I forrige