Et av argumentene for å innføre elhuben var at det skulle bli mindre arbeid for aktørene. Tanken var at automatisk måleravlesning og innrapportering til bare ett sted, skulle føre til mindre arbeid hos nettselskapene og strømsalgselskapene.

Erfaringene er motsatt. Siden elhuben ble satt i drift i februar har selskapene brukt store ressurser på feilrettinger. Selv om de fleste feilene nå er rettet, medfører elhuben fortsatt mye ekstraarbeid.

Silje Ingebrigtsen er kvalitetsleder i Alta Kraftlag, som har i underkant av 13.000