Et av argumentene for å innføre elhuben var at det skulle bli mindre