Leirskredet som gikk i Gjerdrum i slutten av desember tok livet av ti mennesker hvorav tre ennå ikke er funnet. Hele ti bygg med 35 boenheter ble tatt av raset i den lille kommunen og nærmere tusen mennesker ble evakuert. I kriseteamet som ble opprettet i Gjerdrum var det også representanter fra nettselskapet Elvia, som etter skredet kjempet en kamp mot klokken for å få sikret strømmen.

Operativ leder for Elvias aksjon i Gjerdrum, Vidar Solheim, ledet utemannskapene som var på stedet, holdt kontakt med driftssentralen og prøvde å koordinere det som skjedde.