Leirskredet som gikk i Gjerdrum i slutten av desember tok livet av ti mennesker hvorav tre ennå ikke er