Digitaliseringen har for lengst snudd opp ned på en rekke bransjer, som for eksempel media, bank og musikk. Nå skyller denne bølgen for full fart innover energisektoren, og de smarte målerne i de tusen hjem er blant de sterkeste drivkreftene.

AMS-måleren har en utgang som blir kalt HAN (Home Area Network). Den vil være nøkkelen inn til det hele. Fra den kan kundene blant annet følge med på strømforbruket sitt, på spenningsnivået og eventuelt solcelleproduksjonen eller elbilladingen.