Investeringsnivået i norsk energiforsyning er på et lavmål. Tallmaterialet Energi har fått fra 18 kraftselskap, er preget av nuller i kolonnene for vedlikehold og rehabilitering. Flere everksledere uttrykker bekymring over arvesølvet. Det har begynt å irre. Investeringstørken bekreftes av tall Energi har innhentet fra 18