Av Ådne Bratthammer Trolig kommende vindturbin-nabo i Hervik i Tysvær Er i så fall kommunenes omfattende arbeid med å lage høringsuttalelser bortkastet? Er mange engasjerte privatpersoners høringsinnsats