I disse dager vurderer Riksantikvaren å frede de tre kraftmastene i betong som ble