Kommentar: Skulle man skrevet en roman om strømpriser hadde