Mandalsvassdraget er et tenkt case i forskningsprosjektet Alterna Future, som er et forskningsprosjekt i Hydrocen. Prosjektet har som mål å finne ut av hvor vannkraften bør legge