Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble lagt frem i dag viser god utvikling i både omsetning og verdiskaping i fjernvarmenæringen i perioden 1997-2017. Omsetningen har økt fra 88 millioner kroner