Infrastruktur som kraftnett og kraftproduksjon er etter hvert blitt stadig mer utsatt for digitale angrep. Statkraft opplever jevnlige angrep og har derfor opprettet egen avdeling og ansatt Thingbø som direktør for cyber security.

– Hva er årsaken til at dere nå ser behovet for en direktør for cyber security?

– Grunnen til at vi ønsker å samle mye av dette under en ny direktør er at vi ønsker tydeligere ansvar i organisasjonen og en klarere strategi for området som helhet, opplyser Thingbøs overordnede, Johnny Næss Langsrud, IT-direktør i Statkraft.