Infrastruktur som kraftnett og kraftproduksjon er etter hvert blitt stadig mer utsatt for digitale angrep. Statkraft opplever jevnlige angrep