NVE har fattet vedtak som medfører at nettselskapene ikke lenger har mulighet til å fakturere deler av nettleien på forskudd. I oppsummeringen etter høringen har man ikke kommentert at dette også har konsekvens for fakturering av kraft, noe VOKKS Nett gjorde oppmerksom på