I dag dekkes Longyearbyens energibehov på 40 GWh elektrisk energi og 70 GWh fjernvarme fra et kullkraftverk fra 1983 som etter hvert må fases ut. På oppdrag