Det eksisterende nettet i Senja har sine begrensninger. Det skaper utfordringer for lokal havindustri som er i vekst i øykommunen. Som Europower Energi har omtalt ved flere anledninger