Det er Fortum Oslo Varme som leverer løsningen til det nye bygget i Oslo. Her brukes det såkalt fjernvarmebasert komfortkjølig, eller sorptiv kjøling, der varme benyttes