Styreleder og opphavsmann til batteriselskapet Freyr, Torstein Dale Sjøtveit, har hatt en lang karriere i mange land og på flere kontinenter. Siden 1995 har han tilbrakt