Det finnes ingen formell definisjon på hva som er en grønn aksje. Det er vurderingssak hvilke selskaper som skal være med på med på listen.

Europower har gått gjennom alle de 274 selskapene som er notert ved Oslo Børs. Vi har skilt ut selskapene som har sin hovedaktivitet innen fornybar energi og ulike former for gjenvinning.

Andre selskaper kan også ha grønn virksomhet, som IT- og sjømat-selskaper, men disse er ikke med i Europowers oversikt. Selskaper som leverer teknologi til fornybarbransjen, men som også leverer til olje- og gassbransjen, er heller ikke med på listen.