LEDER Det har ikke vært mange lovord å høre etter at utvalgsleder Per Sanderud overleverte skatteutvalgets rapport til finansminister Siv Jensen. Spesielt kommunene har tatt i bruk sterke ord for å kritisere forslagene fra utvalget. – Forslaget er en krigserklæring, skriver LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar)