Av Rune Flatby, Direktør i konsesjonsavdelingen, NVE I leserinnlegg stiller Ådne Bratthammer spørsmål om NVE gjennomfører høringsprosesser som skalkeskjul for udemokratiske prosesser. NVEs konsesjonsbehandling er regulert gjennom energiloven, og