Furuset stasjon i Oslo, som drives av Statnett og Hafslund, kan se ut som en hvilken som helst trafostasjon. Her er master, ledninger,